קנין נצח

תוכנת קנין נצח – מערכת לבחינה עצמית

תוכנת 'קנין נצח' הינה מערכת חדשנית וייחודית שנבנתה במטרה לסייע ללומדים המעוניינים בכלי עזר עוצמתי לשינון ושמירה של החומר הנלמד, המערכת משתמשת בשיטות שונות כדי להבטיח שחומר שנלמד ותורגל במערכת זו ישאר בידך – לנצח!

דוגמא לתרגול:

שימושים:

מערכת ליצירת תרגולים ומבחנים אוטומטיים על חומר תורני הנלמד על ידי המשתמש (כעת במערכת: תלמוד בבלי, שולחן ערוך מנוקד, חמשה חומשי תורה).

אפשרות להוספת תוספים של שאלות רב ברירה (אמריקאיות) על החומר הנלמד.

תוספים המכילים מאות שאלות רב ברירה איכותיות מופצים מידי חודש למנויים ומותאמים לקצב לימוד הדף היומי (החל מתחילת מסכת סנהדרין בשנת תשע"ז).

דוגמא לשאלת רב ברירה:

המערכת חדשנית ותומכת בענן, כדי שהמשתמש יוכל לתרגל את החומר שלו מכל מחשב שברשותו. כמו כן הממשק כולו אינטראקטיבי וחוויתי למשתמש.